БАКАРНА ШИНА 60x10mm

9.462 ден

ДИМЕНЗИЈА-60x10mm;
ДОЛЖИНА-4М;
НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 1000/850A;
СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-5,4 Kg/m.

350970