БАКАРНА ШИНА 80x10mm

14.783 ден

ДИМЕНЗИЈА-80x10mm; ДОЛЖИНА-4М; НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 1300/1100A; СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-7,2 Kg/m.