БАКАРНА ШИНА 80x10mm

12.617 ден

ДИМЕНЗИЈА-80x10mm;
ДОЛЖИНА-4М;
НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 1300/1100A;
СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-7,2 Kg/m.

350976