БАКАРНА ШИНА 30x10mm

4.731 ден

ДИМЕНЗИЈА-30x10mm; ДОЛЖИНА-4М; НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 600/490A; СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-2,7 Kg/m.