БАКАРНА ШИНА 30x10mm

4.731 ден

ДИМЕНЗИЈА-30x10mm;
ДОЛЖИНА-4М;
НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 600/490A;
СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-2,7 Kg/m.

350963