БАКАРНА ШИНА 40x10mm

6.308 ден

ДИМЕНЗИЈА-40x10mm;
ДОЛЖИНА-4М;
НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 900/750A;
СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-3,6 Kg/m.

350967