БАКАРНА ШИНА 40x10mm

6.308 ден

ДИМЕНЗИЈА-40x10mm; ДОЛЖИНА-4М; НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 900/750A; СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-3,6 Kg/m.