PRESTIGE LINE ПРЕКИНУВАЧИ, ТАСТЕРИ И ПОТЕНЦИОМЕТРИ