БАКАРНА ШИНА 20x5mm

1.577 ден

ДИМЕНЗИЈА-20x5mm;
ДОЛЖИНА-4М;
НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 250/220A;
СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-0,9 Kg/m.

350953

Опис