БАКАРНА ШИНА 20x5mm

1.848 ден

ДИМЕНЗИЈА-20x5mm; ДОЛЖИНА-4М; НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 250/220A; СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-0,9 Kg/m.