БАКАРНА ШИНА 50x10mm

7.885 ден

ДИМЕНЗИЈА-50x10mm;
ДОЛЖИНА-4М;
НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 850/750A;
СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-4,5 Kg/m.

350969