БАКАРНА ШИНА 50x10mm

9.239 ден

ДИМЕНЗИЈА-50x10mm; ДОЛЖИНА-4М; НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 850/750A; СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-4,5 Kg/m.