БАКАРНА ШИНА 25x5mm

1.971 ден

ДИМЕНЗИЈА-25x5mm;
ДОЛЖИНА-4М;
НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 330/280A;
СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-1,125 Kg/m.

350956