БАКАРНА ШИНА 25x5mm

2.031 ден

ДИМЕНЗИЈА-25x5mm; ДОЛЖИНА-4М; НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 330/280A; СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-1,125 Kg/m.