ПРОВОДНИК H07V-K (P/F) 1×150 Ж/ЗЕЛ.

1.380 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО КАНАЛ: 391 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 450/750 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 18,8 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 4 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: FABER, ROMCAB; СТАНДАРДИ: EN 50525-2-31, IEC 60227-3, SRPS HD 21.3 S3; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 1600 kg/km; ПАКОВАЊЕ: 100 m;