БАКАРНА ШИНА 100x10mm

15.771 ден

ДИМЕНЗИЈА-100x10mm;
ДОЛЖИНА-4М;
НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 1550/1350A;
СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-9 Kg/m.

350978