БАКАРНА ШИНА 30x5mm

2.366 ден

ДИМЕНЗИЈА-30x5mm;
ДОЛЖИНА-4М;
НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 390/300A;
СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-1,35 Kg/m.

350961