БАКАРНА ШИНА 30x5mm

2.366 ден

ДИМЕНЗИЈА-30x5mm; ДОЛЖИНА-4М; НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 390/300A; СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-1,35 Kg/m.