БАКАРНА ШИНА 50x5mm

4.620 ден

ДИМЕНЗИЈА-50x5mm; ДОЛЖИНА-4М; НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 600/510A; СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-2,25 Kg/m.