БАКАРНА ШИНА 50x5mm

3.943 ден

ДИМЕНЗИЈА-50x5mm;
ДОЛЖИНА-4М;
НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 600/510A;
СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-2,25 Kg/m.

350968