БАКАРНА ШИНА 40x5mm

3.154 ден

ДИМЕНЗИЈА-40x5mm;
ДОЛЖИНА-4М;
НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 500/420A;
СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-1,8 Kg/m.

350965