БАКАРНА ШИНА 60x5mm

5.544 ден

ДИМЕНЗИЈА-60x5mm; ДОЛЖИНА-4М; НОМИНАЛНА СТРУЈА ВЕРТИКАЛНА/ХОРИЗОНТАЛНА МОНТАЖА- 600/490A; СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА-2,7 Kg/m.