ТИПКАЛО ИТЕН СТОП ВО ЖОЛТО КУЌИШТЕ КОМПЛЕТ СО НАТПИС,IP65,P1EC400E40K EMAS

587 ден

ТИП- ТИПКАЛО ИТЕН СТОП ВО КУЌИШТЕ; МАТЕРИЈАЛ-ПЛАСТИКА; БОЈА- ЖОЛТА; НОМИНАЛНА СТРУЈА- 4A; НОМИНАЛЕН НАПОН- 220V; КОНТАКТИ- ВГРАДЕН 1 NC; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ- 1,5-2,5mm; СТЕПЕН НА ЗАШТИТА- IP65.