ТИПКАЛО ИТЕН СТОП ВО ЖОЛТО КУЌИШТЕ КОМПЛЕТ СО НАТПИС,IP65,P1EC400E40K EMAS

587 ден

ТИП- ТИПКАЛО ИТЕН СТОП ВО КУЌИШТЕ;
МАТЕРИЈАЛ-ПЛАСТИКА;
БОЈА- ЖОЛТА;
НОМИНАЛНА СТРУЈА- 4A;
НОМИНАЛЕН НАПОН- 220V;
КОНТАКТИ- ВГРАДЕН 1 NC;
ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ- 1,5-2,5mm;
СТЕПЕН НА ЗАШТИТА- IP65.

125208 Brand: