СКЛОПКА КС ,ПРЕКРИВКА ЗА ЗАШТИТА НА S5000 0(125-200)А ,3P, DS-CU01, TELERGON

316 ден

НАМЕНЕТ ЗА СКЛОПКИ-S5000(125-200)A;
МАТЕРИЈАЛ-ПЛАСТИКА;
ПОТРЕБЕН Е 1 СЕТ ЗА ВЛЕЗ ИЛИ ИЗЛЕЗ НА СКЛОПКАТА.

120433 Brand: