СКЛОПКА КС ,ПРЕКРИВКА ЗА ЗАШТИТА НА S5000 0(125-200)А ,3P, DS-CU01, TELERGON

323 ден

НАМЕНЕТ ЗА СКЛОПКИ-S5000(125-200)A; МАТЕРИЈАЛ-ПЛАСТИКА; ПОТРЕБЕН Е 1 СЕТ ЗА ВЛЕЗ ИЛИ ИЗЛЕЗ НА СКЛОПКАТА.