СКЛОПКА КС ,ИНДИРЕКТНА РАЧКА СО ПРОД. ПОГОН ЗА S5000(400-800)А, DS-LA21 TELERGON

2.437 ден

ПОСТАВУВАЊЕ-ИНДИРЕКТНО НА ВРАТА(400-800)А; БОЈА-СИВА. ДОИНА НА ПРОДОЛЖЕН ПОГОН-195mm.