СКЛОПКА КС ,ПОМОШЕН КОНТАКТ ЗА S5000 ,1NO+1NC, D5-LAU01, TELERGON

533 ден

НОМИНАЛНА СТРУЈА-16А(ОМСКИ ОТП),4А(ИНД. ОТП.); НОМИНАЛЕН НАПОН-400V; НАМЕНЕТ ЗА СКЛОПКИ-S5000(20-8000)A; БРОЈ НА КОНТАКТИ-1NO+1NC.