СКЛОПКА КС ,ИНДИРЕКТНА РАЧКА СО ПРОД. ПОГОН ЗА S5000 (40-200)А, DS-SA01 TELERGON

1.376 ден

ПОСТАВУВАЊЕ-ИНДИРЕКТНО НА ВРАТА(40-200)А; БОЈА-СИВА. ДОИНА НА ПРОДОЛЖЕН ПОГОН-177mm.