СКЛОПКА КС ,ПРЕКРИВКА ЗА ЗАШТИТА НА S5000 2(500-800)А ,3P, DS-CU22, TELERGON

1.140 ден

НАМЕНЕТ ЗА СКЛОПКИ-S5000(500-800)A; МАТЕРИЈАЛ-ПЛАСТИКА; ПОТРЕБЕН Е 1 СЕТ ЗА ВЛЕЗ ИЛИ ИЗЛЕЗ НА СКЛОПКАТА.