НАДВОРЕШНА КОНЕКЦИЈА ЗА ГАСЕНИЦА 25X20mm,HKP020025ZЕA EMAS

33 ден

МАТЕРИЈАЛ- ПЛАСТИКА;
КОНЕКЦИЈА- НАДВОРЕШНА;
ДИМЕНЗИИ- 25x20mm(ВxШ).