КАБЕЛ NYY 3×2.5 FABER

90 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 25 A;
СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 36 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 12,2 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: FABER;
СТАНДАРДИ: VDE 0276-603;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 240 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

3103040 Brand: