КАБЕЛ NYY 3×1.5 FABER

60 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 19 A;
СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 27 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 11,2 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: FABER;
СТАНДАРДИ: VDE 0276-603, HD 603 S1, IEC 60502-1, SRPS N.C5.220;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 190 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

3103030 Brand: