КАБЕЛ EYY (PP00) 5×1.5

77 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 19,5 A;
СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 27 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 13 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND, EUROCABLE, TT KABELI, ROMCAB;
СТАНДАРДИ: HD 603 S1, IEC 60502-1, SRPS N.C5.220, OVE-K 603;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 270 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

310503 Brand: