КАБЕЛ NYY (PP00) 5×4 FABER/FKZ

210 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 34 A; СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 47 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 16,3 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: FABER, TF KABLE ZAECAR; СТАНДАРДИ: VDE 0276-603, HD 603 S1, IEC 60502-1, SRPS N.C5.220; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 480 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;