КАБЕЛ NYY (EYY) 4×25

920 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 106 A;
СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 133 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 25,5 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: FABER, EUROCABLE, TT KABELI, ROMCAB;
СТАНДАРДИ: VDE 0276-603, HD 603 S1, IEC 60502-1, OVE-K 603;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 1600 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

310409 Brand: