КАБЕЛ NYY (EYY) 4×35

1.250 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 129 A;
СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 159 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 27,7 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: FABER, EUROCABLE, PRYSMIAN;
СТАНДАРДИ: VDE 0276-603, HD 603 S1, IEC 60502-1, OVE-K 603;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 1750 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

310410 Brand: