КАБЕЛ NYY (EYY) 4×35

1.250 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 129 A; СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 159 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 27,7 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: FABER, EUROCABLE, TT KABELI, ROMCAB; СТАНДАРДИ: VDE 0276-603, HD 603 S1, IEC 60502-1, OVE-K 603; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 1750 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;