КАБЕЛ NYY (EYY) 4×16

573 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 79 A;
СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 103 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 21,4 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: FABER, EUROCABLE, PRYSMIAN;
СТАНДАРДИ: VDE 0276-603, HD 603 S1, IEC 60502-1, OVE-K 603;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 1050 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

310408 Brand: