КАБЕЛ NYY (PP00) 4×10 FABER/FKZ

405 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 59 A; СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 79 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 18,3 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: FABER, TF KABLE ZAECAR; СТАНДАРДИ: VDE 0276-603, HD 603 S1, IEC 60502-1, SRPS N.C5.220; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 720 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;