АДАПТЕР ЗА ВНАТР. МОНТ. НА ПАН. СВЕТ. A-3008 OLYMPIA

475 ден

ЗА ВГРАДУВАЊЕ GR-8 I GR-9 ВО СПУШТЕН ПЛАФОН/ГИПС КАРТОН
ПОТРЕБНИ ДИМЕНЗИИ НА ОТВОР: 235X95 mm

230158 Brand: