КАБЕЛ EYY (PP00) 5×4

195 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 34 A; СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ЗЕМЈА: 47 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 16 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 12 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: GRAND, EUROCABLE, TT KABELI, ROMCAB; СТАНДАРДИ: HD 603 S1, IEC 60502-1, SRPS N.C5.220, OVE-K 603; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 480 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;