СКЛОПКА ДИФ. 80/0,03 2P, RX3, 402027 LEGRAND

Available in store

НОМИНАЛНА СТРУЈА-80 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН-230 V AC;
ОСЕТЛИВОСТ НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА СТРУЈА-30mA;
К-КА НА ИСКЛУЧУВАЊЕ-AC ТИП(САМО НАИЗМЕНИЧНИ КОМПОНЕНТИ);
БРОЈ НА ПОЛОВИ-2P;
СТАНДАРД-IEC 61008-1;
ПОМОШНИ КОНТАКТИ-НЕ ПОДДРЖУВА;
ДИМЕНЗИЈА-2 МОДУЛИ;
ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(1,5-25)mm2

100063 Brand: