СКЛОПКА ДИФ. 63/0,1 4P, RX3, 402068 LEGRAND

Available in store

НОМИНАЛНА СТРУЈА-63 A; НОМИНАЛЕН НАПОН-400 V AC; ОСЕТЛИВОСТ НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА СТРУЈА-100mA; К-КА НА ИСКЛУЧУВАЊЕ-AC ТИП(САМО НАИЗМЕНИЧНИ КОМПОНЕНТИ); БРОЈ НА ПОЛОВИ-4P; СТАНДАРД-IEC 61008-1; ПОМОШНИ КОНТАКТИ-НЕ ПОДДРЖУВА; ДИМЕНЗИЈА-4 МОДУЛИ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(1,5-25)mm2.