СКЛОПКА ДИФ. 25/0,1 2P, RX3, 402028 LEGRAND

Available in store

НОМИНАЛНА СТРУЈА-25 A; НОМИНАЛЕН НАПОН-230 V AC; ОСЕТЛИВОСТ НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА СТРУЈА-100mA; К-КА НА ИСКЛУЧУВАЊЕ-AC ТИП(САМО НАИЗМЕНИЧНИ КОМПОНЕНТИ); БРОЈ НА ПОЛОВИ-2P; СТАНДАРД-IEC 61008-1; ПОМОШНИ КОНТАКТИ-НЕ ПОДДРЖУВА; ДИМЕНЗИЈА-2 МОДУЛИ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(1,5-25)mm2