РЕЛЕ ЗА АСИМЕТРИЈА И КОНТРОЛА НА ФАЗИ СО ГРАНИЦИ, 3f,2NO/NC ,CKF -318, F&F

2.832 ден

НОМИНАЛНА СТРУЈА-10A(AC-1,240V AC ) ; НОМИНАЛЕН РАБОТЕН НАПОН-3X400 V AC; АСИМЕТРИЈА-ПОДДЕСИВА (20-80)V AC; РАЕГИРА НА:АСИМЕТРИЈА НА НАПОНОТ ИЛИ ФАЗИТЕ, НАСОКАТА НА ВРТЕЊЕ;НЕДОСТАТОК НА ФАЗА; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P; БРОЈ НА КОНТАКТИ-2 CO; ДИМЕНЗИЈА-1 МОДУЛ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(0,5-2,5)mm2.