РЕЛЕ ЗА АСИМЕТРИЈА И КОНТРОЛА НА ФАЗИ СО ГРАНИЦИ, 1f,1NO/NC ,CP -710, F&F

1.813 ден

НОМИНАЛНА СТРУЈА-16A(AC-1,240V AC ) ; НОМИНАЛЕН РАБОТЕН НАПОН- ПОДДЕСИВА ДОЛНА ГРАНИЦА(150-210 V AC); ПОДДЕСИВА ГОРНА ГРАНИЦА(230-260 V AC); НОМИНАЛЕН НАПОН НА ШПУЛНАТА-(50-450) V AC/DC; РАЕГИРА НА:ПАД ИЛИ ПОРАСТ НА НАПОНОТ НАД ЗАДАДЕНОТО; БРОЈ НА ПОЛОВИ-1P; БРОЈ НА КОНТАКТИ-1 CO; ДИМЕНЗИЈА-1 МОДУЛ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(0,5-2,5)mm2.