РЕЛЕ ЗА АСИМЕТРИЈА И КОНТРОЛА НА ФАЗИ СО ГРАНИЦИ 2М, 3f,1NO/NC ,CP -730, F&F

3.021 ден

НОМИНАЛНА СТРУЈА-10A(AC-1,240V AC ) ;
НОМИНАЛЕН РАБОТЕН НАПОН-
ПОДДЕСИВА ДОЛНА ГРАНИЦА(150-210 V AC);
ПОДДЕСИВА ГОРНА ГРАНИЦА(230-260 V AC);
НОМИНАЛЕН НАПОН ЗА НАПОЈУВАЊЕ-3X(50-240) V AC;
АСИМЕТРИЈА-ПОДДЕСИВА (20-80)V AC;
РАЕГИРА НА:АСИМЕТРИЈА НА НАПОНОТ ИЛИ ФАЗИТЕ,
НЕДОСТАТОК НА ФАЗА;
БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P+N;
БРОЈ НА КОНТАКТИ-1 CO;
ДИМЕНЗИЈА-2 МОДУЛИ;
ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(0,5-2,5)mm2.

104027 Brand: