РЕЛЕ ЗА АСИМЕТРИЈА И КОНТРОЛА НА ФАЗИ СО ГРАНИЦИ 2М, 3f,1NO/NC ,CP -730, F&F

3.021 ден

НОМИНАЛНА СТРУЈА-10A(AC-1,240V AC ) ; НОМИНАЛЕН РАБОТЕН НАПОН- ПОДДЕСИВА ДОЛНА ГРАНИЦА(150-210 V AC); ПОДДЕСИВА ГОРНА ГРАНИЦА(230-260 V AC); НОМИНАЛЕН НАПОН ЗА НАПОЈУВАЊЕ-3X(50-240) V AC; АСИМЕТРИЈА-ПОДДЕСИВА (20-80)V AC; РАЕГИРА НА:АСИМЕТРИЈА НА НАПОНОТ ИЛИ ФАЗИТЕ, НЕДОСТАТОК НА ФАЗА; БРОЈ НА ПОЛОВИ-3P+N; БРОЈ НА КОНТАКТИ-1 CO; ДИМЕНЗИЈА-2 МОДУЛИ; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(0,5-2,5)mm2.