ПОМОШНО РЕЛЕ КРУ. 3 C/O KОНТ.,СО ЗАШТ. ДИО,220V DC,R15-2013-23-1220-WTLD ,RELPOL

1.122 ден

НОМИНАЛНА СТРУЈА-10A/250V AC(AC-1),10A/24V DC(DC-1); НОМИНАЛЕН НАПОН НА ШПУЛНАТА-220 V DC; БРОЈ НА КОНТАКТИ-3 CO; СООДВЕТНО ПОСТОЉЕ-PZ11-01, GZP11; ВГРАДЕНА СИГНАЛНА ДИОДА-ДА; ВГРАДЕНА ЗАШТИТНА ДИОДА ОД ПРЕНАПОН-ДА; ДИМЕНЗИИ-35x35x54,4 mm.