КАБЕЛ САМОНОСЕЧКИ X00-A (FR-N1XD49-AR) 4×35

202 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 131 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 26 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 18 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +80 °C;
БРЕНД: BORSAN, INKA, GRAND;
СТАНДАРДИ: HD 626 S1, IEC 60502-1, SRPS HD 626 S1;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 480 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

311603 Brand: