КАБЕЛ X00-A (FR-N1XD49-AR) 4×35

202 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 132 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 24,1 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 18 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +80 °C; БРЕНД: TT KABELI, АЛЕВАДО; СТАНДАРДИ: HD 626 S1, IEC 60502-1; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 555 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;