КАБЕЛ X00-A (FR-N1XD49-AR) 2×16

50 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 72 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 15 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 18 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +80 °C; БРЕНД: TT KABELI, АЛЕВАДО; СТАНДАРДИ: HD 626 S1, IEC 60502-1; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 137 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;