КАБЕЛ САМОНОСЕЧКИ X00-A (FR-N1XD49-AR) 4×16

94 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 72 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 18 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 18 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +80 °C;
БРЕНД: TT KABELI, АЛЕВАДО;
СТАНДАРДИ: HD 626 S1, IEC 60502-1;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 270 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

311601 Brand: