КАБЕЛ X00-A (FR-N1XD49-AR) 4×25

158 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 107 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 0,6/1 kV; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 22,2 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 18 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +80 °C; БРЕНД: TT KABELI, АЛЕВАДО; СТАНДАРДИ: HD 626 S1, IEC 60502-1; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 431 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;