КАБЕЛ NYM (PP) 5×1.5

73 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 17,5 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 9,9 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: GRAND, TT KABELI; СТАНДАРДИ: SRPS N.C3.220; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 190 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 100 m;

Опис

СЕРТИФИКАТ:
КАТАЛОГ: http://www.granddcopper.com/ind/kablovi/NYM.pdf