КАБЕЛ NYM (PP) 4×10

361 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 57 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 16,5 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: GRAND, TT KABELI; СТАНДАРДИ: SRPS N.C3.220; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 690 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 500 m;