КАБЕЛ NYM (PP) 4×4

145 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 32 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 12,5 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND, TT KABELI;
СТАНДАРДИ: SRPS N.C3.220;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 330 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

300405 Brand: