КАБЕЛ NYM (PP) 4×2.5

91 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 24 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 11 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND;
СТАНДАРДИ: SRPS N.C3.220;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 230 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 100 m;

300404 Brand: