КАБЕЛ NYM (PP) 5×2.5 ГРАНД

107 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 24 A; НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V; НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 11,5 mm; РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ; РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C; БРЕНД: GRAND; СТАНДАРДИ: SRPS N.C3.220; ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 270 kg/km; ПАКУВАЊЕ: 100 m;