КАБЕЛ NYM (PP) 5×10 ГРАНД

415 ден

СТРУЈНО ОПТЕРЕТУВАЊЕ ВО ВОЗДУХ: 57 A;
НОМИНАЛЕН НАПОН: Uo/U = 300/500 V;
НАДВОРЕШЕН ДИЈАМЕТАР: 18,5 mm;
РАДИУС НА СВИТКУВАЊЕ: 6 x ДИЈАМЕТАР НА КАБЕЛОТ;
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: -30 °C до +70 °C;
БРЕНД: GRAND;
СТАНДАРДИ: SRPS N.C3.220;
ТЕЖИНА НА КАБЕЛОТ: 870 kg/km;
ПАКУВАЊЕ: 500 m;

3005079 Brand: