ПОСТОЉЕ ЗА ЦИЛИНДРИЧНИ ОСИГ. 14X51 PMX-14, 1P 485201, DF SA

404 ден

НОМИНАЛНА СТРУЈА-50 A(AC 22B); НОМИНАЛЕН НАПОН-690 V AC, 750 V DC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-1P; ДИМЕНЗИЈА-26.3mm ШИРИНА; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(1,5-35)mm2.