ПОСТОЉЕ ЗА ЦИЛИНДРИЧНИ ОСИГ. 22X58 PMX-22, 1P 485301, DF SA

808 ден

НОМИНАЛНА СТРУЈА-100 A(AC 22B); НОМИНАЛЕН НАПОН-690 V AC, 750 V DC; БРОЈ НА ПОЛОВИ-1P; ДИМЕНЗИЈА-35.5mm ШИРИНА; ПРИКЛУЧНИ ТЕРМИНАЛИ-(1,5-50)mm2.